Naše služby

Tvorba projektu

Vytvoření projektu stavební a technologické elektroinstalace a řídícího systému na základě vámi dodaných podkladů, např. technické zprávy vytvořené projektantem technologického procesu. 

Zkušenosti s projekty distribuční soustavy nn a elektrických přípojek nn, s návrhem stavební a  technologické elektroinstalace pro vodohospodářská zařízení: vodárny, úpravny vody, čerpací stanice, čistírny odpadních vod apod.

Zkušenosti s návrhem a instalací řídících systémů Fiedler AMS.

Projekty implementace řídících systémů Fiedler AMS do stávající technologie. 

Návrh rozvaděče

Návrh rozvaděče na základě vámi dodaných podkladů např. projektu technologické elektroinstalace nebo na základě námi vytvořeného projektu.

Výroba rozvaděče

Výroba rozvaděče na základě námi vytvořeného nebo vámi dodaného návrhu.

Programování

Rozvaděč je dodán s naprogramovanými elektronickými komponenty rozvaděče, např. frekvenčními měniči, softstartéry apod.

Instalace

Instalace vyrobeného rozvaděče včetně zapojení strojů a snímačů.  

Revize elektro do 1000VAC

Provádění výchozích i pravidelných revizí elektrických zařízení do 1000VAC nebo 1500VDC v prostředí. bez nebezpečí výbuchu  a revize elektrického nářadí a přístrojů,