Realizované zakázky

2022


Nové výrobky a instalace budou uveřejňovány také na  https://www.facebook.com/EleonElectricCz/


ČS Rožmberk nad Vltavou


Návrh a výroba rozvaděče pro čerpací stanici se dvěma vrty a úpravnou pitné vody pro vodojem v Rožmberku nad Vltavou. Rozvaděč je instalován v oceloplechové skříni 2000x800x300 mm. Celá technologie je řízena řídícím systémem Fiedler H7 s telemetrií a dálkovou správou pomocí GSM/GPRS. Datum výroby: 30.6.2022. Instalaci provede firma Prvok, pro kterou byl rozvaděč vyroben.

Vrt Polžov

Návrh, výroba a instalace rozvaděče pro řízení vrtu pro zásobování vodojemu pitné vody v obci Mokrý Lom, část Polžov. Čerpadlo vrtu s výkonem 1,2 kW je řízeno ponornou hydrostatickou hladinovou sondou ve akumulační nádrži vodojemu. Rozvaděč je určen pro montáž na plastový podstavec. Technologie je řízena řídícím systémem Fiedler C8 s telemetrií a dálkovou správou pomocí GSM/GPRS. Datum výroby: duben 2022. Instalace proběhla v květnu 2022 pro firmu Staving CB.


ČS Nučice

Návrh, výroba a instalace rozvaděče pro čerpací stanici odpadních vod v obci Nučice. Dvě čerpadla s výkonem 3 kW jsou spínána stykači pro přímý rozběh. Čerpání je řízeno ponornou hydrostatickou hladinovou sondou.  Pro případ poruchy sondy jsou instalovány plováky minimální a maximální (havarijní) hladiny. Rozvaděč je určen pro montáž na plastový podstavec. Technologie je řízena řídícím systémem Fiedler H3 s telemetrií a dálkovou správou pomocí GSM. Datum výroby a instalace : duben 2022 pro firmu AQ SPOL.


ČS Krychnov

Návrh, výroba a instalace rozvaděče pro čerpací stanici odpadních vod v obci Krychnov. Dvě čerpadla s výkonem 5,5 kW jsou spínána softstartéry. Čerpání je řízeno ponornou hydrostatickou hladinovou sondou. Pro případ poruchy sondy jsou instalovány plováky minimální a maximální (havarijní) hladiny. Rozvaděč je určen pro montáž do kobky zděného rozvaděčového pilíře. Technologie je řízena řídícím systémem Fiedler H3 s telemetrií a dálkovou správou pomocí GSM. Datum výroby: březen 2022. Datum instalace:: začátek května 2022 pro firmu AQ SPOL


ČOV Drahobudice

Návrh a výroba rozvaděče pro řízení technologie a rozvaděče pro stavební elektroinstalaci čistírny odpadních vod v obci Drahobudice. Rozvaděč řídí dvě dmychadla 2,2 kW a čtyři solenoidy a monitoruje pokles tlaku ve vzduchovém potrubí. Technologie je řízena řídícím systémem Fiedler H3 s telemetrií a dálkovou správou pomocí GSM. Datum realizace: březen 2022. Instalováno firmou. Lindovský v dubnu 2022.


2021


ÚV Sýkořice - Projekt rozvaděče technologie a řídícího systému Modicon


Vrt  Polžov - Projekt elektrické přípojky, technologické elektroinstalace, rozvaděče a řídícího systému Fiedler pro vrt v osadě Mokrý Lom - Polžov


ČS Zbečno - Návrh, výroba a instalace  rozvaděčů  pro 6 ks čerpacích stanic odpadních vod v obci Zbečno s řídícím systémem Fiedler


ÚV Pochvalov - Návrh, výroba a instalace rozvaděče s řídícím systémem Fiedler a technologickým displejem SCADA 24" pro úpravnu pitné vody v obci Pochvalov


Vrt Pochvalov - Návrh, výroba a instalace rozvaděče s řídícím systémem Fiedler pro vrt pro napájení úpravny pitné vody v obci Pochvalov


Koněprusy dochlorovací stanice - Návrh, výroba a instalace rozvaděče s řídícím systémem Fiedler pro dochlorovací stanici pitné vody v obci Koněprusy


ŠA Lisovna - Návrh a výroba rozvaděče s řídícím systémem Fiedler pro čerpací stanici v závodě Škoda Auto


VDJ Krumsín - Návrh a výroba rozvaděče s řídícím systémem Fiedler pro vodojem v obci Krumsín


ČS Krumsín - Návrh a výroba rozvaděče s frekvenčními měniči a s řídícím systémem Fiedler pro čerpací stanici pitné vody v obci Krumsín


ČOV Kbel - Návrh a výroba rozvaděče s řídícím systémem Fiedler pro čistírnu odpadních vod v obci Kbel


Stožec revize - Revize elektroinstalací v ČS Stožec, ČOV Stožec, ČOV České Žleby, VDJ Stožec, VDJ a vrt České Žleby, VDJ a vrt Rota v obcích Stožec a České Žleby


Projekty VDJ, ÚV, ČS a ČOV - Zpracování projektů na rozvaděče pro cca 20 akcí na vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice a čistírny odpadních vod


Vodovod Kadov - Zpracování projektu pro stavební řízení a realizaci stavební a technologické elektroinstalace pro soustavu 3 vodojemů s úpravnami vody pro nový vodovod v obci Kadov. Součástí projektu je návrh rozvaděčů s řídícími systémy Fiedler.

2020


ČS Těšovice - Návrh a instalace GSM monitorovací stanice pro čerpací stanice odpadních vod


ČOV Kubova Huť - Projekt stavební a technologické elektroinstalace, rozvaděče  a řídícího systému Fiedler

Posílení vodovodu Polesí - Projekt elektrické přípojky, technologické elektroinstalace, rozvaděče a řídícího                                      systému Fiedler pro vodojem a vrt v obci Polesí

Posílení vodovodu pro farmu Radostice - Projekt elektrické přípojky, technologické elektroinstalace,                                                rozvaděče a řídícího systému Fiedler pro vodojem a vrt pro farmu v Radosticích

Vodovod Jílovice - Projekt technologické instalace, rozvaděče a řídících a monitorovacích systémů Fiedler pro vodovod Jílovice-Kramolín

MŠ Čkyně - Technická zpráva a rozpočet pro rekonstrukci elektroinstalace