Eleon Electric

 

Technologické elektroinstalace 

od projektu po realizaci

Komplexní služby od návrhu po realizaci

Nabízím komplexní služby při návrhu, výrobě a instalace elektroinstalací a automatizace pro technologická zařízení včetně návrhu řídícího systému, stavební elektroinstalace a elektrické přípojky nn. Hlavní oblast aplikací jsou vodohospodářská zařízení - vodárny, úpravny vody, čerpací stanice, čistírny odpadních vod apod.

Tvorba projektů

Vytvoření projektu elektrické instalace nn a technologické elektroinstalace včetně řídícího systému  více...

Návrhy rozvaděčů

Návrh rozvaděče na základě projektu  více...

Výroba rozvaděčů

Výroba rozvaděče na základě návrhu  více...

Instalace rozvaděčů

Instalace rozvaděče včetně zapojení strojů a snímačů  více...

Programování

Naprogramování elektronických komponentů rozvaděče  více...


Revize elektro

Výchozí revize nové elektroinstalace Pravidelné revize stávajících zařízení  více...